Les parts del violÝ

Les parts del violí
Voluta - ViolÝ

Voluta
Part final del mànec tallada després de la caixa de les claus. És característic de cada autor mostrant la manualitat i personalitat i al temps, és important en la afinació conjunta de l’instrument.

Claus - ViolÝ

Claus
De fusta dura per resistir la tensió de les cordes i per estilística a conjunt amb cordal i botó. Ajusten cònicament amb els forats de la caixa de les claus que permetran la seua fixació per l’afinació. El contrabaix normalment porta claus mecàniques.

Efes - ViolÝ

Efes
Obertures tallades en la tapa en forma de “f” com el seu nom indica. Molt important perquè per elles l’instrument intercanvia la pressió del volum d’aire intern amb l’extern i depenent de la seua àrea farà funcionar millor o pitjor la ressonància de la caixa.

Tapa - ViolÝ

Tapa
Feta de pi avet roig, es comporta com una membrana tenint molta importància tant en la quantitat com qualitat del so. Depén del tipus d’arbre i rigiditat, vol uns espessor o altres i serà el luthier qui deurà interpretar la rigidesa justa per l’afinació correcta.

Pont - ViolÝ

Pont
Peça que posa en contacte les cordes amb la caixa de l’instrument. Fet d’ars amb importants rajos medulars, funciona com una impedància com defensen importants físics. Cada luthier el personalitza però són molt importants la seua adaptació a la tapa, els espessors, la seua alçada, la corba així com la separació de les cordes.

Ces - ViolÝ

Ces
S’anomenen “Ces” tant els aros com la forma de la tapa i del fons de la part central del cos de l’instrument, entre les puntes, doblats amb la forma de la lletra “C”.

Batedor - ViolÝ

Batedor
Fusta densa i resistent sobre la qual el music acurtarà la longitud de la corda vibrant. És important la seua corba, longitud així com la densitat per corregir la vibració de tot l’instrument.

Cordal - ViolÝ

Cordal
Peça de fusta resistent encara que tant violoncel com contrabaix pot utilitzar materials diversos lleugers on s’enganxen les cordes a la part de baix de l’instrument. És important la seua densitat així com col·locació per augmentar la vibració de les cordes. Per estilística a conjunt amb claus i botó.

Filet - ViolÝ

Filet
Tira composta per tres làmines (negra, blanca, negra) de fusta o fibra, que s’incrusta pròxim a les vores tant de la tapa com del fons per reforçar aquestes vores d’un possible colp evitant un clavill longitudinal en la fusta.

Botˇ - ViolÝ

Botó/puntal
Peça de fusta dura a conjunt amb les claus i cordal situat en la part de baix de l’instrument, on va enganxat el cordal per mig d’un tirant. Tant el Violoncel com el Contrabaix aprofiten per passar pel seu intern el puntal que portarà l’instrument a l’alçada còmoda per tocar.

Celleta inferior - ViolÝ

Celleta inferior
De fusta dura, normalment banús, està pegat en la vora de la part inferior de la tapa evitant que la tensió del tirant que va del botó al cordal esclafe la tapa. Amb ella podem corregir l’angle de transmissió de les cordes al pont.

Celleta superior - ViolÝ

Celleta superior
De fusta dura, normalment banús, regula tant la separació de les cordes, l’angle i direcció a les claus així com l’alçada respecte al batedor.

© Llorenç Fenollosa i Gimeno